förboka sommarsjälar 2022
Författarporträtt,  Skrivande

Dialog i historiska romaner – av Tua Burlin

Dagens inlägg är skrivet av Tua Burlin som nyligen debuterat med den första delen i en historisk romanceserie, “Konungens sändebud”. I dag delar hon med sig av exempel och tips kring hur en författare kan tänka när kring det här med att skriva dialog i historiska romaner.

Dialog är ett kraftfullt verktyg för gestaltning. Hur en person uttrycker sig säger mycket om dennes karaktär, bakgrund och utbildningsnivå. Dessutom kan ordvalen sätta en tidsanda, vilket är viktigt inte minst då man skriver berättelser som utspelar sig i historisk tid. Med en lagom inblandning av ålderdomliga uttryck kan läsaren svepas in i det förflutnas magi utan att texten upplevs som svårläst.

Jag älskar böcker med rappa ordväxlingar där karaktärernas personligheter kommer fram. Dialogen får gärna innehålla humor men i lagom avvägda doser så att texten inte blir alltför putslustig och klämkäck. Jag gillar också svordomar, då en väl inslängd sådan ger läsaren en chockeffekt. Min romancetrilogi är förlagd till år 1543. När jag skrev den första boken, Konungens sändebud, var jag tvungen att göra en avvägning, eftersom den moderne läsaren inte kan förstå särskilt många av de dåtida svordomarna. Ålderdomliga kraftuttryck kan också ha tappat sin laddning med tiden. Hur mycket chockeffekt blir det om någon utbrister Korset!? Ingen alls. Alltså får mina karaktärer använda okvädningsord och svordomar som känns ålderdomliga men inte nödvändigtvis härstammar från 1500-talet.

Ett samtal mellan karaktärer är ett ypperligt tillfälle att ge läsaren information som är viktig för handlingen. Men författaren behöver tänka på att samtalsämnet i dialogen ska vara relevant för de personer som pratar. Om du exempelvis vill låta läsaren veta mer om dina karaktärers bakgrund, är det lämpligare att låta dialogen utspela sig mellan två personer som inte känner varandra så väl, snarare än att två barndomsvänner sitter och frågar ut varandra om saker som de redan torde veta.

dialog i historiska romaner

Nedan följer några textutdrag ur boken för att exemplifiera hur jag försökt omsätta teorierna till praktisk tillämpning.

Dialog i historiska romaner Exempel 1: konflikt mellan personer och intressen samt historisk förankring

Mina huvudpersoner riddare Trond och allmogeflickan Matilda dras till varandra men deras relation är fortfarande platonisk. En intressekonflikt föreligger: Matilda har information rörande rikets säkerhet men hon har svurit en blodsed att hon aldrig ska avslöja det hon vet för någon annan än kungen. Trond å sin sida försöker få henne att tala, då han i sin roll som riddare behöver information för att skydda riket. Här är en del av en scen där de samtalar vid kvällsvarden. Matilda har för första gången i sitt liv druckit brännvin och är frispråkigare än vanligt. Scenen är skriven ur hennes perspektiv.

Dialog i historiska romaner exempel konungens sändebud

Tronds första replik har flera syften för mig som författare. I en enda mening förklaras varför Fan, Satan osv (svordomar som Matilda tidigare använt) egentligen var otänkbara för den tidens kristna. Man trodde att farliga varelser inte skulle kallas vid namn, för om man gjorde det, skulle man dra till sig det onda. Eftersom Trond ler, framstår han som vidsynt inför Matildas brott mot konvenansen. Hon å andra sidan framstår som den rebell hon är. Hennes ”Ha!” visar att hon vill platta till Trond med att påpeka hans felaktiga slutsats, vilket bygger konflikten mellan dem. Tronds intelligens skiner igenom i detta förhör, där han successivt pusslar ihop det han får veta. Dessutom sätter han Matilda i försvarsställning, så att hon berättar mer än hon tänkt sig. Spriten har också ett syfte: jag vill inte att hon ska framstå som korkad när hon senare råkar försäga sig. Den moderne läsaren förstår att alkohol lossar tungband och fördunklar omdöme.

Dialog i historiska romaner

Knepet att låta kärleksparet ha olika social ställning är gammalt som gatan, men det finns en tydlig anledning till att det är så effektivt. Som synes sitter Matilda och kokar av ilska när hon upplever Trond som fördömande och självgod. Att hon övertolkar gör konflikten dem emellan än mer dynamisk. I själva verket är han tämligen tolerant mot allt hon häver ur sig. Hans spända käkmuskler avslöjar att hon gått över gränsen när hon smädar kungen, ett oerhört brott på den tiden. Och när han påpekar det, reagerar hon med tjurig barnslighet, ett bra tillfälle för författaren att slänga in humor.

Då jag gestaltat Matilda som en bildad person, använde jag också detta samtal för att förklara för läsaren hur det kommer sig att en fattig flicka haft möjlighet att studera. Medeltidens kloster var centrum för kunskapsutveckling men Gustav Vasas reformation gjorde att de flesta avvecklades. Överlag har jag försökt undvika att göra berättelsen ”historietung”, istället har jag siktat på att förklara historiskt relevanta händelser mer i förbifarten.

Dialog i historiska romaner Exempel 2 och 3

Ett annat exempel är denna korta dialog från bokens början, där läsaren får en fingervisning om att Dackefejden fortfarande pågår.

I nästa textklipp har kung Gustav låtit fängsla Matilda eftersom hon knivhuggit en fogde. Trond vill inte avslöja att han älskar Matilda utan spelar istället på dåtidens moral när han försöker skydda henne. Som synes genomskådar kungen Tronds försök att dölja sina känslor, vilket målar upp kungen som en slug och farlig motståndare. Kungens position motiverar att låta honom tala högtravande med ålderdomliga uttryck som sätter tidsandan.

Dialog i historiska romaner konungens sändebud exempel

Historisk lagstiftning ger en underbar möjlighet att skapa en känsla av orättvisa hos den moderna läsaren. Otuktsbrott kunde bestraffas med döden. Eftersom kungen bara pikar Trond, inte straffar honom, förstår läsaren att efterlevnaden av lagarna skiljde sig mycket beroende på samhällsställning.

– Tua Burlin

dialogens styrka Tua Burlin

Inlägget om dialog i historiska romaner fortsätter nästa vecka!

Tuas inlägg blev så fascinerande och långt att jag (Jenny) valde att göra en cliffhangerpaus på resten av inlägget om dialog i historiska romaner till nästa vecka! Jag tyckte också att Tua skulle få lite utrymme att presentera sin bok. Så nedan hittar du mer info om “Konungens sändebud” samt hur du kan följa Tua i olika sociala mediesammanhang. Tua bloggar under året också på debutantbloggen, något som ni absolut inte ska missa!

Konungens sändebud Tua Burlin

Året är 1543 och fogden Ulf har just blivit knivhuggen. Förövaren är den unga Matilda, som brutit sig in i borgen i Klippvreta för att finna bevis på fogdens planerade förräderi mot kungen. Men Matilda fångas i flykten och fängslas.

Riddare Trond är hemligt utsänd av kung Gustav Vasa och vistas i borgen under falsk flagg. Han anar att den unga fången har värdefull information och fritar henne. Matilda vägrar dock att berätta det hon vet för någon annan än kungen och tillsammans ger de sig av på en strapatsfylld ritt.

Det är inte bara fogdens knektar de måste undkomma och skydda sig ifrån. Heta – men otillåtna – känslor blossar upp allt häftigare mellan Trond och Matilda. Trond är en ökänd kvinnokarl, men en jungfru som Matilda är förbjuden mark. Matilda har lovat sina vapenbröder att inte ge sig åt en man. Men åtrån är stark, går den att motstå? Och hur kommer Gustav Vasa reagera på Matildas avslöjanden?

Konungens sändebud är lika fartfylld och spännande som romantisk. Detta är den första delen i en trilogi om Matilda och Trond.

Boken finns i inbundet format och som ljudbok. Uppläsare är Gunilla Leining.

Mer om Tua Burlin

Instagram tuaburlin
Facebook Tua Burlin
Hemsida tuaburlin.se

Debutantbloggen: På följande länk finns alla mina inlägg samlade i kronologisk ordning:

https://debutantbloggen.wordpress.com/tua-burlin/

Tidigare inlägg om att skriva dialog

Skönlitterär dialog – en introduktion, finns här.
Anföringstecken, finns här.
Talmarkörer och tempus, finns här.
Puls i dialog, hittar du här.
Att gestalta genom dialog, hittar du här.
Trovärdig dialog, hittar du här.
Tua Burlin gästbloggar om historisk dialog, del 2 finns här.
Att redigera dialog, finns här.

Vill du precis som Tua Burlin gästblogga eller dela med dig av din författarresa i ett kommande författarporträtt eller inlägg?
Om du som läser detta har publicerat något (egentligen enda kravet för att få vara med) och känner att du kan tänka dig att berätta om din författarresa, så kontakta mig gärna! Då får du ett formulär tillbaka som du kan ha till grund när du skriver ihop ditt porträtt. Du når mig på jenny.hansson@midgardsormen.nu eller genom kontaktformuläret som finns här.

Nyhetsbrev

Missa inga nyheter på bloggen – prenumerera på mitt nyhetsbrev. 

Vanligtvis skickar jag ut ett inlägg per månad. Där delger jag nyheter på bloggen och reflekterar lite allmänt kring skrivande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *