skrivarkurs distans

Skrivarkurs ungdom – innehåll

INNEHÅLL/KURSPLAN
Observera att skrivarkurs ungdom har slagits ihop med kursen INTRODUKTION TILL SKÖNLITTERÄRT SKRIVANDE där åldergränsen uppåt är slopad. Kursinnehållet är dock detsamma.

Träffarna innehåller följande pass i tur och ordning:

Pass 1: Introduktion till skrivande. Att våga skriva. Strukturera skrivandet. Vad är en handling?

Pass 2: Karaktärer och dialog.

Pass 3: Gestaltning och miljö.

Varje pass består av föreläsningsdel, skrivövning samt gruppdiskussion och frågestund. Vi har högt i tak och inga frågor är för dumma (ofta sitter dina kurskamrater med precis samma fundering)!

Det övergripande målet med skrivarkurs ungdom är att få kunskap om grundläggande skönlitterärt skrivande. Du får kunskap och verktyg för att
– kunna strukturera ditt skrivande
– kunna utveckla och levandegöra karaktärer och dialog
– förstå skillnaden mellan berättad och gestaltad text
– kunna skapa trovärdiga miljöer

Genom feedback på texter får du möjlighet att utvecklas som skribent. Du har också möjlighet att ställa frågor under passen och du kan även utbyta respons med dina kurskamrater. Efter kursen får ni möjlighet att delta i sluten grupp på Facebook där ni kan utbyta vidare erfarenheter inom ert skrivande.

Läs mer om upplägg samt anmäl dig på den här sidan.

skrivarkurs ungdom

Behöver du ytterligare hjälp och lotsning vidare i ditt skrivprojekt?

Det finns fortfarande möjlighet att skräddarsy egna kurser via skrivcoachnings- eller lektörstjänsterna. Mer information om dessa tjänster finns här.

Jag hjälper alltså även dig som är ungdom och skriver så länge du har målsmans godkännande om du är under 18 år!